Om oss

Greenway-Norge er en familiedrevet bedrift som kun leverer miljøvennlige produkter og som er en praktisk etterlevelse av Det Grønne skiftet. Alle Greenway sine produkter er bærekraftige, miljøvennlige, komposterbare og har sosiale sertifikat. 

Greenway-Norge fikk som første aktør i verden Svanemerket engangsservice 2 desember 2015. 

Greenway-Norge sin miljømerkelisens er: 5047 0009

De fleste av våre produkter er CO₂ nøytralt produsert. Det betyr at bruk av våre produkter er et verdivalg. Daglig leder er Jan-Erik Pavels Smith. Han har siden 2010 hatt hovedfokus på Det Grønne skiftet. Før det var han over 20 år i nasjonale og internasjonale IKT konsern. 

Produsentene som står i ryggen til Greenway er Sveitsiske Pacovis http://pacovis.ch/DE/ og Tyske Loick-Biowertstoffe http://loick-biowertstoffe.com/ som begge er solide og verdistyrte miljøbedrifter som går foran og viser vei i Det Grønne skiftet. Hele tiden utfordres muligheten til å gjøre produktene enda bedre og smartere, ikke fordi det er et krav, men fordi vi ønsker å være ledende på miljø. 

Noen fakta om Naturesse® engangsservice 

 • Verdens første Svanemerkede engangsservice 
 • http://horecanytt.no/Nyheter/Produkter/Produkter-2015/Produkter-november-desember-2015/Foerst-i-verden
 • Leverer produkter uten farlige og giftige stoffer noe som er et folkehelsevalg 
 • Leverer produkter som er komposterbare etter DIN EN 13432
 • Alle produkter følger ISO 9001 (rutiner), ISO14001 (Miljø) og ISO 22001 (Matvaresikkerhet) 
 • Alle produkter har Din Certco sertifisering som er en streng Europeisk miljøsertifisering
 • Alle produkter følger SMETA-4 som en sosial norm og alle palmebladprodukter har SA8000 sertifisering. Dette er begge deler med å gi trygghet for at dette er produkter både du og vi kan stå rett i ryggen når vi bruker. 
 • Produkter som er laget av naturens eget avfall, lager estetisk vakre produkter, man bruker produktene og leverer de tilbake til naturen igjen som en naturlig del av naturens kretsløp uten å belaste naturen. Alt går tilbake til jord sammen med matavfallet.
 • Ingen trær kuttes, ingen belastning på naturen. Naturesse® er en naturlig del av naturens bærekraftige kretsløp. Produkter laget av tre er FSC sertifisert. 
 • Ja vi er litt dyrere, men dette er et verdivalg og et folkehelsevalg! 
 • Produkter: http://pacovis.ch/_brochures/naturesse2015_en/blaetterkatalog/

Oppsummering 

Det å velge Greenway og Naturesse® er ikke et prisvalg, men først og fremst et verdivalg! Et verdivalg i forhold til miljø og etisk sosial produksjon som gjør at både dere og vi kan være stolte av produktene. Vi låner naturens avfall. Palmeblader, strå, siv og sukkerrør som har stått og samlet CO₂ i sitt årslange liv, uten å kutte ett eneste tre/palme, så lager vi estetisk vakre funksjonelle produkter. Vi bruker produktene og leverer dem så tilbake til naturens naturlige kretsløp. 

Alle produkter har sosiale sertifikat og vi er pioner på miljø. Dette gir oss troverdighet på bæredyktighet og miljø. Vi strekker oss for å bli bedre på alle områder fordi vi er verdistyrte. Drivkraften bak det vi gjør, er å bidra til en holdningsendring som er viktig for jorda vår.

Når vi strekker oss for å bedre miljø så er det ikke på grunn av krav fra myndigheter eller fordi alle andre gjør det. Det er som når jeg tar på meg sikkerhetsbeltet i bilen, da gjør jeg det fordi jeg vil være trygg, ikke fordi det er pålagt! Det samme gjelder vår fokus på miljø, vi gjør det fordi vi mener det er det eneste rette! All vår omsetning kommer fra bæredyktige produkter.

Fra holdning til handling!

Om Greenway-Norge AS

Organisasjonsummer: 923 103 325
Email-adresse: ordre@greenway-norge.no

Adresse:
Greenway-Norge AS
Jørnsebaken 30
1444 Drøbak